Công tơ điện tử 3 pha đa chức năng ME-41mG

Điện áp danh định pha :380v

Tần số danh định : 50Hz

Dòng điện định mức : 10

Dòng điện quá tải : 100A

Dải điện áp giới hạn làm việc danh định : 0.9-1.1 Un

Tải khởi động : 0.004In

Hằng số công tơ : 800imp/kWh

Cấp chính xác : CL1 CL2

Số biểu giá : 3

Hiển thị LCD 2 dòng, tiếng việt không dấu

Truyền thông sóng RF, đọc thông số qua bộ đọc chuyên dụng

Hiển thị năng lượng Hữu công 2 chiều giao-nhận

Hiển thị năng lượng Vô công 4 góc phần t

Hiển thị năng lượng biểu kiến 2 chiều giao-nhậ

Hiển thị hệ số công suất 3 pha

Hiển thị Hệ số công suất trung bình (tính theo công thức PF.tb = SP/SS)

Hiển thị công suất hữu công 3 pha 2 chiều giao-nhận

Hiển thị công suất vô công 3 pha ở 4 góc phần tư

Hiển thị công suất biểu kiến 3 pha 2 chiều giao-nhận

Hiển thị dòng điện

Hiển thị điện áp

Hiển thị tần số

Cài đặt tỷ số TU, TI

Lưu được 36 hoá đơn quá khứ. Mỗi hoá đơn bao gồm tất cả các dạng năng lượng và tải lớn nhất.

Liên hệ: 0916679792 

Tin Liên Quan